SAT
آزمون SAT به وسیله «گروه کالج» ایجاد می شود و یکی از آزمونهای ورودی است که به وسیله بیشتر دانشگاه ها و دانشکده ها برای پذیرش دانشجو به کار می رود. این آزمون ایجاد یک معیار معمولی برای مقایسه  متقاضیان است؛ با وجود این می توان گفت که یکی از فاکتورهای پذیرش است. ریز نمرات مدرسه، دانشگاه، توصیه نامه و معرفی، مصاحبه ها و مقالات، روش های دیگر مورد ملاحظه در پذیرش هستند. مقدار اهمیت و تاکید بر SAT از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر متفاوت است. SAT  تفکر انتقادانه و میزان تجزیه و تحلیل مفاهیم آموخته شده توسط دانشجویان را می‌سنجد که برای پیشرفت آنها در دانشگاه ها لازم است. امتحان شامل ۳ قسمت ریاضی، درک مطلب و انشا است که هر کدام نمره‌ای بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ دارند. در آخر، نمره ۳ امتحان را با هم جمع می‌کنند. امتحان ریاضی در SAT به سه بخش تقسیم می‌شود که دو بخش آن ۲۵ دقیقه زمان دارد و بخش دیگر ۲۰ دقیقه میباشد. این آزمون در حال حاضر برای ورود به دانشگاههای ترکیه معادل آزمون YOS ارزشیابی می شود. این آزمون در ایران برگزار نمی‌شود و متقاضیان میتوانند در ترکیه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در آموزشگاه یوس آفیس، هنوز برگزاری دوره آمادگی برای آزمون مذکور برقرار نیست و در این زمینه هنوز ثبت نام صورت نمی گیرد و به محض برقراری دوره، از همین طریق اطلاع رسانی و ثبت نام به عمل خواهد آمد.