ACT
آزمون ACT شامل ۴ بخش می باشد انگلیسی (Engilish) ،ریاضی (Mathematics )، استدلال علوم (scince)،درک مطلب (Reading)و  همچنین آزمون ۳۰ دقیقه ای اختیاری نگارش. این آزمون  نمره منفی ندارد، این آزمون شامل ۲۱۵ سوال می باشد که مدت این آزمون۵/۳ ساعت است این آزمون سالی ۶ بار برگزار می شود آزمون ACT هر ساله در ماه های  سپتامبر، اکتبر، دسامبر، فوریه، آوریل و ژوئن در سطح کشور ارائه می شوند. مجموع نمره این آزمون ۳۶ می باشد.