درباره ما
درباره موسسه
YÖS Office

این مجموعه بر پایه آخرین استانداردهای بین المللی و متدهای نوین سعی دارد بهترین خدمات پذیرشی را به متقاضیان ورود به دانشگاه های ترکیه ارائه نماید.

 

مدیریت مجموعه:

دکتر آیدن صحت